اپلیکیشن فروشگاهی وردپرسی

پلن برنزی ( فروشگاهی )

9,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس
نسخه اندروید پلن برنزی - دائمی
اعتبار 6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس مراجعه کنید.

پلن نقره ای ( فروشگاهی )

13,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس
نسخه اندروید پلن نقره ای - دائمی
اعتبار 6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس مراجعه کنید.

پلن طلایی ( فروشگاهی )

19,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس
نسخه اندروید پلن طلایی - دائمی
اعتبار 6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس مراجعه کنید.

پلن آی او اس ( فروشگاهی )

9,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس
نسخه ios برای هر 3 پلن - دائمی
اعتبار 6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل ipa برای آی او اس
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس مراجعه کنید.