اپلیکیشن های وردپرس : فروشگاهی - مجله ای - آگهی

در نسخه اندروید ( android ) و نسخه آی او اس ( ios ) و همچنین پکیج های ویژه

ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی با اکانت اختصاصی شما


 
10,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول گوگل پلی خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین گوگل پلی ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در گوگل پلی منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در گوگل پلی و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
7,000,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول گوگل پلی نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین گوگل پلی ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در کافه بازار با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال
سالانه

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول کافه بازار خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت سالانه میباشد و نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین کافه بازار ) خواهد بود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در کافه بازار منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در کافه بازار و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در کافه بازار با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول کافه بازار نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین کافه بازار ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در مایکت با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول مایکت خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین مایکت ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در مایکت منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در مایکت و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در مایکت با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول مایکت نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین مایکت ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در اناردونی با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول اناردونی خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین اناردونی ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های آی او اس تان را در اناردونی منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در اناردونی و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در اناردونی با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول اناردونی نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین اناردونی ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در سیب اپ با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول سیب اپ خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین سیب اپ ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های آی او اس تان را در سیب اپ منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در سیب اپ و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در سیب اپ با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول سیب اپ نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین سیب اپ ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


پکیج ویژه ثبت اپلیکیشن دراکانت توسعه دهنده اختصاصی به نام شما


 
18,000,000 ریال

افتتاح و ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر گوگل پلی به نام شما ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
افتتاح و ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در کافه بازار به نام شما ( هزینه تمدید سالانه طبق تعرفه کافه بازار )
...................................
افتتاح و ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر مایکت به نام شما ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
افتتاح و ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در اناردونی به نام شما ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
افتتاح و ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در سیب اپ به نام شما ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
در این پکیج فعلا فقط مارکت کافه بازار تعرفه تمدید سالانه ( 40000 تومان ) دارد.
...................................
پشتیبانی یک ساله برای 1 عدد اپلیکیشن ثبت شده شما و 5 مرحله بروزرسانی همان اپلیکیشن


پکیج ویژه ثبت اپلیکیشن در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش


 
13,000,000 ریال

ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر گوگل پلی به نام اپ پاش ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در کافه بازار به نام اپ پاش ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در مایکت به نام اپ پاش ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در اناردونی به نام اپ پاش ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
ثبت در اکانت اختصاصی دولوپر در سیب اپ به نام اپ پاش ( دائمی و طبق قوانین تعرفه مارکت )
...................................
در این پکیج هیچ تعرفه ای بابت تمدید سالانه ندارید.
...................................
پشتیبانی یک ساله برای 1 عدد اپلیکیشن ثبت شده شما و 5 مرحله بروزرسانی همان اپلیکیشن


بسته پشتیبانی


 
5,000,000 ریال

بروزرسانی هسته وردپرس
انجام تنظیمات مربوط به قالب
انجام تنظیمات مربوط به پلاگین
کانفیگ امنیتی سایت
بهینه سازی تصاویر سایت
افزایش سرعت سایت
نصب افزونه های ضروری وردپرس
افزودن فونت به قالب
بک آپ گیری از سایت
انجام تنظیمات مربوط به ووکامرس
نصب افزونه های مربوط به ووکامرس
..............................................
این بسته شامل پشتیبانی روزانه یا ماهانه و یا دائمی نخواهد بود


بسته کانفیگ افزونه اپلیکیشن


 
5,000,000 ریال

نسبت به اینکه فروش اپلیکیشن شامل شخصی سازی افزونه (اپلیکیشن) نمیباشد و خود کاربر نسبت به نوع نیاز و سلیقه خود باید افزونه و اپلیکیشن را تنظیم کند، پس چنانچه این کار توسط اپ پاش یا شخص دیگری با صرف زمان انجام شود شامل هزینه جداگانه از اپلیکیشن خواهد بود.
..............................................
خدماتی که 1 مرتبه انجام میشود
نصب افزونه اپلیکیشن
بروزرسانی افزونه اپلیکیشن
تنظیمات فیلدهای ثبت نام
تنظیمات فیلدهای ثبت سفارش
تنظیمات صفحه اصلی اپلیکیشن
تنظیمات صفحه لاگین اپلیکیشن
تنظیمات رنگبندی اختصاصی اپلیکیشن
تنظیمات روش های پرداختی در اپلیکیشن
تنظیمات روش های پستی در اپلیکیشن
تنظیمات کربوط به کیف پول و همکاری در فروش
تنظیمات اتصال سامانه پیامکی در اپلیکیشن
تنظیمات اطلاع رسانی پیامکی در اپلیکیشن
تنظیمات تخفیف های پیشرفته در اپلیکیشن
تنظیمات چند فروشگاهی در اپلیکیشن
تنظیمات ارسال نوتفیکیشن در اپلیکیشن
تنظیمات مربوط به نوتفیکیشن پوشه در اپلیکیشن
تنظیمات دسته بندی پیشرفته در اپلیکیشن
تنظیمات اصلی و وبلاگ در اپلیکیشن
..............................................
این پکیج شامل پشتیبانی روزانه یا ماهانه و یا دائمی نخواهد بود.


نصب و راه اندازی وردپرس


 
3,000,000 ریال

نصب و راه اندازی وردپرس به همراه افزونه های مورد نیاز جهت راه اندازی اپلیکیشن برروی هاست و دامین اختصاصی کاربر


سامانه پیامکی حرفه ای


 
1,500,000 ریال
سالانه

پنل سامانه پیامکی حرفه ای
دسترسی به تمام امکانات سامانه
دسترسی به بخش افزونه های حرفه ای
2 عدد خط اختصاصی 14 و 15 رقمی
10 عدد خط عمومی رایگات برای ارسال
2 عدد خط خدماتی عمومی رایگان
1000 عدد اعتبار پیامک اولیه
تنظیم سامانه برای اپلیکیشن
کاملا سازگار و فابل استفاده
پشتیبانی یکساله سامانه
بدون نیاز به تمدید سالانه
پشتیبان باران سایت
baransite.com/sms
ورود به پنل پیامک
sms.baransite.com