اپلیکیشن های وردپرس : فروشگاهی - مجله ای - آگهی

در نسخه اندروید ( android ) و نسخه آی او اس ( ios ) و همچنین پکیج های ویژه

ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی با اکانت اختصاصی شما


 
50,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول گوگل پلی خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین گوگل پلی ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در گوگل پلی منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در گوگل پلی و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
7,000,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول گوگل پلی نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین گوگل پلی ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در کافه بازار با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال
سالانه

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول کافه بازار خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت سالانه میباشد و نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین کافه بازار ) خواهد بود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در کافه بازار منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در کافه بازار و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در کافه بازار با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول کافه بازار نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین کافه بازار ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در مایکت با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول مایکت خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین مایکت ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در مایکت منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در مایکت و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در مایکت با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول مایکت نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین مایکت ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در اناردونی با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول اناردونی خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین اناردونی ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های آی او اس تان را در اناردونی منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در اناردونی و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در اناردونی با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول اناردونی نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین اناردونی ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


ثبت اپلیکیشن در سیب اپ با اکانت اختصاصی شما


 
2,000,000 ریال

اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول سیب اپ خواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین سیب اپ ) ایجاد میشود.
...................................
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های آی او اس تان را در سیب اپ منتشر کنید.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در سیب اپ و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اکانت توسعه دهنده به نام شما تحویل میشود و از سمت اپ پاش برای شما 1 عدد اپلیکیشن ثبت میشود و 5 مرحله در 1 سال بروزرسانی میشود.


ثبت اپلیکیشن در سیب اپ با اکانت اختصاصی اپ پاش


 
1,500,000 ریال

اپلیکیشن شما در اکانت توسعه دهنده ( دولوپر ) کاملا اختصاصی با نام و مشخصات اپ پاش میباشد و شما هیچگونه دسترسی به پنل مدیریت یا همان کنسول سیب اپ نخواهید داشت.
...................................
این اکانت به صورت دائمی فعال بوده و بدون نیاز به تمدید سالیانه ( طبق قوانین سیب اپ ) خواهد بود.
...................................
در این اکانت فقط 1 اپلیکیشن به نام مشخصات اپلیکیشن شما در صفحه مربوطه ثبت خواهد شد.
...................................
در صورت نیاز به راهنمایی جهت ثبت اپلیکیشن و سوالات دیگر، تیم اپ پاش در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد.
...................................
با تهیه این سرویس 1 عدد اپلیکیشن برای شما در اکانت توسعه دهنده به نام اپ پاش ثبت خواهد شد و طی 5 مرحله به دلخواه در 1 سال پشتیبانی قابل بروزرسانی توسط کارشناسان اپ پاش میباشد.


بسته پشتیبانی ویژه


 
3,000,000 ریال

پاسخگویی در کمترین زمان
پاسخگویی در واتس اپ شخصی
پاسخگویی شماره موبایل شخصی
کارشناس اختصاصی ویژه
ارائه ایده های خلاق جهت چیدمان و توسعه اپ
انجام تنظیمات لازم افزونه اپلیکیشن
کانفیگ سامانه پیامکی روی اپ
کانفیگ ووکامرس بخش پرداخت و حمل و نقل
کانفیگ فیلدهای ثبت نام با شماره موبایل
چیدمان صفحه اصلی بر اساس تنظیمات درخواستی
پاسخگویی به سوالات کاربران اپلیکیشن
امکان ثبت به عنوان بخش پشتیبانی اپلیکیشن
انجام تنظیمات مربوط به پلاگین
انجام تنظیمات مربوط به ووکامرس
..............................................
ویژه فروشگاه هایی که به صورت حرفه ای فعالیت میکنند و زمان کافی برای انجام این کارها را ندارند


بسته راه اندازی ویژه اپلیکیشن


 
1,000,000 ریال

نسبت به اینکه فروش اپلیکیشن شامل تنظیم کردن افزونه اپلیکیشن نمیباشد و خود کاربر نسبت به نوع نیاز و سلیقه خود باید افزونه و اپلیکیشن را تنظیم کند، پس چنانچه این کار توسط اپ پاش یا شخص دیگری با صرف زمان انجام شود شامل هزینه جداگانه از اپلیکیشن خواهد بود.
..............................................
خدماتی که 1 مرتبه انجام میشود
نصب افزونه اپلیکیشن
بروزرسانی افزونه اپلیکیشن
تنظیمات فیلدهای ثبت نام
تنظیمات فیلدهای ثبت سفارش
تنظیمات صفحه اصلی اپلیکیشن
تنظیمات صفحه لاگین اپلیکیشن
تنظیمات رنگبندی اختصاصی اپلیکیشن
تنظیمات روش های پرداختی در اپلیکیشن
تنظیمات روش های پستی در اپلیکیشن
تنظیمات کربوط به کیف پول و همکاری در فروش
تنظیمات اتصال سامانه پیامکی در اپلیکیشن
تنظیمات اطلاع رسانی پیامکی در اپلیکیشن
تنظیمات تخفیف های پیشرفته در اپلیکیشن
تنظیمات چند فروشگاهی در اپلیکیشن
تنظیمات ارسال نوتفیکیشن در اپلیکیشن
تنظیمات مربوط به نوتفیکیشن پوشه در اپلیکیشن
تنظیمات دسته بندی پیشرفته در اپلیکیشن
تنظیمات اصلی و وبلاگ در اپلیکیشن
..............................................
این پکیج شامل پشتیبانی روزانه یا ماهانه و یا دائمی نخواهد بود.


نصب و راه اندازی وردپرس


 
300,000 ریال

نصب و راه اندازی وردپرس به همراه افزونه های مورد نیاز جهت راه اندازی اپلیکیشن برروی هاست و دامین اختصاصی کاربر


نصب و راه اندازی ووکامرس


 
300,000 ریال

نصب و راه اندازی ووکامرس به همراه تنظیمات پیشفرض برروی هاست و دامین اختصاصی کاربر


پکیج سامانه پیامکی حرفه ای


 
2,000,000 ریال
سالانه

پنل سامانه پیامکی حرفه ای
پلن کاربری پیشرفته
دسترسی به تمام امکانات سامانه
دسترسی به بخش افزونه های حرفه ای
افزونه ثبت نام با شماره موبایل دیجیتس
افزونه اطلاع رسانی پیامکی خریدار و فروشنده
2 عدد خط اختصاصی 14 و 15 رقمی
8 عدد خط عمومی برای ارسال پیامک
2 عدد خط خدماتی عمومی
500 عدد اعتبار پیامک اولیه
بیش از 60 امکان حرفه ای
امکان ایجاد الگو ( پترن ) دلخواه
ارسال در 24 ساعت با پترن اختصاصی
ارسال سریع بدون نظارت مدیریت با الگو
ارسال سریع توسط 2 خط خدماتی عمومی
امکان ارسال کد تایید ( OTP )
افزونه دیجیتس رایگان + کانفیگ
افزونه اطلاع رسانی پیامکی خریدار و مدیر + کانفیگ
افزونه ها و ماژول های رایگان
ارسال پیامک تبلیغاتی دلخواه با سیم ( ارسال به بلک لیست )
امکان خدماتی کردن خطوط اختصاصی
امکان خرید انواع خطوط با اپراتورهای مختلف
امکان شارژ آنی و آنلاین از پنل پیامکی
امکان انواع روش های ارسالی
امکان دریافت پیامک رایگان خطوط اختصاصی
امکان متصل کردن به نرم افزارهای حسابداری
امکان ارسال از طریق موبایل
تنظیم سامانه پیامکی بر روی اپلیکیشن
پنل ippanel با تمامی امکانات کامل
تمدید سالانه با 50% تخفیف ثابت
بدون نیاز به سفته جهت استفاده از خطوط خدماتی
بدون نیاز به معرفی به دفترخانه رسمی
با دسترسی به کلی آموزش
کانفیگ رایگان سرویس روی سایت
وبسایت باران پیام
baranpayam.com
ورود به پنل پیامک
sms.baranpayam.com
.............................................
بعد از سفارش از طریق تیکت اطلاعات مورد نیاز درخواست خواهد شد.


پکیج حمایتی ویژه بحران کرونا


 
20,000,000 ریال
سالانه

توجه این پکیج به صورت کامل ارائه میشود و امکان نغییر خدمات نخواهد بود
...................................
اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس پلن نقره ای فقط نسخه اندروید
...................................
هاست 1 گیگ لینوکس آلمان حرفه ای با SSL رایگان
...................................
دامنه ملی ir با مالکیت کامل
...................................
راه اندازی وبسایت فروشگاهی وردپرسی
...................................
قالب حرفه ای فروشگاهی فارسی و کاملا سازگار با موبایل
...................................
نصب پلاگین های حرفه ای روی سایت
افزونه پاپ آپ
افزونه امنیتی
افزونه کش و بهینه سازی سایت
افزونه بهینه سازی تصاویر
افزونه سئو سایت
افزونه دکمه شناور در سایت
افزونه درگاه بانکی
افزونه محاسبه قیمت حمل ونقل
...................................
پنل سامانه پیامکی حرفه ای
دسترسی به تمام امکانات سامانه
دسترسی به بخش افزونه های حرفه ای
افزونه ثبت نام با شماره موبایل دیجیتس
افزونه اطلاع رسانی پیامکی خریدار و فروشنده
2 عدد خط اختصاصی 14 و 15 رقمی
8 عدد خط عمومی برای ارسال پیامک
2 عدد خط خدماتی عمومی
500 عدد اعتبار پیامک اولیه
تنظیم سامانه پیامکی بر روی اپلیکیشن
...................................
ارائه ویدیوی آموزشی کار با وردپرس
ارائه ویدیوی آموزشی کار با ووکامرس
ارائه ویدیوی آموزشی کار با تنظیمات قالب
ارائه ویدیوی آموزشی کار با افزونه اپلیکیشن
...................................
ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی با اکانت اپ پاش
...................................
این پکیج سالانه میباشد و قابل تمدید خواهد بود