اپلیکیشن مجله ای وردپرسی

پلن برنزی ( مجله ای )

7,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن مجله ای وردپرس
نسخه اندروید پلن برنزی
6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن مجله ای وردپرس مراجعه کنید.

پلن نقره ای ( چندمنظوره )

9,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن مجله ای وردپرس
نسخه اندروید پلن نقره ای
6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن مجله ای وردپرس مراجعه کنید.

پلن طلایی ( موزیک،فیلم،آکادمی،فایل )

13,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن مجله ای وردپرس
نسخه اندروید پلن طلایی
6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل apk برای اندروید
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن مجله ای وردپرس مراجعه کنید.

نسخه آی او اس ( مجله ای هر 3 پلن )

8,900,000 ریال
شش ماهه

اپلیکیشن مجله ای وردپرس
نسخه آی او اس برای هر 3 پلن
6 ماه پشتیبانی و بروزرسانی
خروجی فایل ipa برای آی او اس
هیچگونه سورسی تحویل نخواهد شد
..............................
جهت مشاهده امکانات و توضیحات به صفحه اپلیکیشن مجله ای وردپرس مراجعه کنید.